De lerende organisatie

Op weg naar…

  • Wist u dat er in lerende organisaties geen verschil is tussen werken en leren? Daar is werken leren en leren werken.
  • Wist u dat in een organisatie met een meer traditionele visie op leren en ontwikkelen, de werknemers maar 10% van alles wat ze leren opsteken tijdens een formele cursus of opleiding? En dat terwijl de organisatie daar misschien wel 100% van het professionaliseringsbudget aan uitgeeft.

 

Maakt u als werkgever of teamlid voldoende gebruik van het enorme leerpotentieel van de werkplek? En vraagt u zich meteen af hoe u meer gebruik kunt maken van alle kennis die al in uw organisatie aanwezig is?

Hoe u ervoor kunt zorgen dat de kennis die in de hoofden van uw collega’s zit beschikbaar komt voor de anderen in uw organisatie?

 

    

 

Is daar een organisatieverandering voor nodig? Nee hoor!

Dat kan echt veel eenvoudiger en bovendien op een manier die meteen garant staat voor een heleboel werkplezier met elkaar!

Met Spijbel Snoei en Struikel zet u de eerste stap naar een lerende organisatie!

 

 

Wat weten we van leren op de werkplek?

De lerende organisatie

Een lerende organisatie opbouwen past helemaal in het tijdperk van continue verandering waarin we nu leven. Een lerende organisatie is namelijk veel beter in staat op de veranderende vraag van buiten in te spelen, dan een goed geoliede bureaucratische organisatie zoals we deze in de vorige eeuw ontwierpen en hiermee hele efficiënte organisaties neer wisten te zetten. In een lerende organisatie staat men open voor innovatie.

Niet alleen de leidinggevende neemt hiertoe het voortouw, ook de medewerkers zullen dit steeds meer gaan doen. De cultuur in een lerende organisatie is open en naar buiten toe gericht. Binnen deze cultuur mag je experimenteren en fouten maken, want wie geen fout maakt, maakt meestal niets.

Medewerkers in een lerende organisatie worden gestimuleerd om creatief te zijn en zelf de regie te nemen. Zo kan er aan de vraag van buiten een koppeling gemaakt worden met het werk en kan er ook direct van het werk en het werkproces van en met elkaar geleerd worden. Werken in een lerende organisatie vraagt vaak andere vaardigheden van de medewerkers.

 

Informeel leren

Een van de belangrijkste bronnen van een lerende organisatie zijn nu juist de medewerkers zelf. Zij bezitten een schat aan informatie, die zij via diverse manieren van leren op opgedaan hebben en op kunnen doen. Formeel via bijvoorbeeld een studie en informeel via bijvoorbeeld een ervaring op het werk.

De verhouding tussen formele leerervaringen en informele leerervaringen is ongeveer 10:90. Dat betekent dat de werkplek feitelijk de grootste leerschool is voor werknemers en dat is om meerdere redenen goed nieuws als u wilt gaan bouwen aan een lerende organisatie. Aan de middelen en de mogelijkheden kan het dus zeker niet liggen.

Wat wel belangrijk is bij informeel leren is de leervraag van degene die wil leren en de cultuur waarbinnen het leren plaatsvindt.

 

Het bouwen aan een lerende organisatie vraagt ook of u het informeel leren, het leren op de werkplek goed kunt organiseren, zodat u zoveel mogelijk kennis en vaardigheden binnen uw organisatie weet te ontsluiten.

 

Zet zelf de eerste stappen naar een lerende organisatie:

=> Ga zelf aan de slag met het spel Spijbel, Snoei en Struikel
=> Boek onze inspirerende events

 

Meer lezen:

Bovenstaand verhaal is gebaseerd op diverse wetenschappelijke onderzoeken, die u erop na kunt slaan als u de lijst onderaan deze verantwoording leest. Op basis van deze onderzoeken weet u zeker dat u via (gedeeld) leiderschap en het opzetten van een juiste cultuur en structuur informeel leren de meeste kans van slagen geeft. Zodat uw organisatie ook echte leerwinst boekt en op weg gaat naar een lerende organisatie.

 

Deci, E.L.,& Ryan, R.M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, Vol 55(1),  68-78.

Krogt, F. (2007). Organiseren van leerwegen. strategieën van werknemers, managers en leeradviseurs in dienstverlenende organisaties. Rotterdam: Performa

Sloep, P., Klink, M., Brouns, F., Bruggen, J. & Didderen, W. (2011) Leernetwerken. Kennisdeling, kennisontwikkeling en de leerprocessen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Streumer, J.(red.) (2010). De kracht van werkplekleren. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Verbiest, E. (2004). Samen wijs, bouwstenen voor professionlele leergemeenschappen in scholen. Apeldoorn: Garant-Uitgevers

Verbiest, E. (2012). Professionele leergemeenschappen, een inleiding. Apeldoorn: Garant-Uitgevers

Verdonschot, S.G.M., & Keursten, P. (2010). Ontwerpen van leeromgevingen voor leren en innoveren. M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 64(4), 36-51.